งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อ.นครจังหวัดอุดรธานี | www.thaiondeal.com 

ประกาศอัพเดท

งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อ.นครจังหวัดอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:13:46 น. เข้าชม 225 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคดวงตะวันออกทแยงเหนือและเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการกลุ่มเมืองภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมภูมิประเทศตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับนครเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง อุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมณฑลประธานของหัวมณฑลฝ่ายทิศอุดรทำนองเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ นครกุมภวาปี พาราหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีดินแดนใกล้เคียง 11,730 คอกกิโลเมตร (เดา 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคสุริยาออกทแยงทิศอุดร และยังมีถิ่นอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์ เมืองจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวคุ้มครองกว้างใหญ่ใหญ่ยิ่งในเมือง ประจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งดินฟ้าอากาศและทางถนนของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ เป็นแกนกลางกลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งโดดๆของภาคสุริยาออกเฉลียงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์กลางรวมตัวและขนมธรรมเนียมภาคสุริยาออกเฉลียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณเขตที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารคาดคะเน 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดุจดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรยอมในสังคมเรียนตำนานและโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่จ.อุดรธานี มีอารยธรรมความโตขึ้นในลำดับชั้นสูง และอาจถ่ายทอดความโตขึ้นนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆดุจยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่าเป็นยอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว พท.ที่เป็นบุรีอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของบุคคลสืบต่อมาอีกจนจนกว่าสมัยพงศาวดารของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่ออุดรธานีปรากฏในวิชาประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในประวัติศาสตร์ตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชเจ็บป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่แหละคาดเดาว่าเคยเป็นภาราที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการสู้รบ พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่เมืองหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับพยุหะไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จนกระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีอาการจะสาหัส ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายทิศเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ พ่างแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อมณฑลหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับฝรั่งเศส เนื่องจากฝรั่งเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอื้อนว่า "กรณีทะเลาะ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาพยาบาลบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อตกลงห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในภัสสร 25 กิโลเมตรของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางกลางของหัวภาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่สิ้นสุดราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งธานีจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้) ห่างจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กิโลเมตร ครั้นเมื่อทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิควรสม เนื่องจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือสมุทร (หนองชัดประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยประจวบเหมาะเนื่องด้วยสาเหตุทางด้านความกระชับและการประเทศระหว่างประเทศ อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อนครครั้นเมื่อเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติต้นโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งภาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร กว้างขวาง จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการบริหารจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรดูแลงานราชการภูดล งดการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงหลงเหลือแต่จังหวัดและอ.อย่างเดียวมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางธานี "อุดรธานี" เพียงนั้น ทำนองไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงร่างของศูนย์กลางการดูแลในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการบริหารการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 ฯลฯ อู่ท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนสาธารณะหนองชัด สวนธารณะหนองตระหนัก อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดด้านในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อ.พาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูตีน,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ที่ท่องตะลอนทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักนครจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อ.นครจังหวัดอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยเท้าต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักพาราจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.มณฑล วัดมัชฌิมาวาส อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอเมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นตำนานโฮจิมินห์ อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ผู้เจริญรอยตามเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ แหล่งท่องสัญจรศิลปขนมธรรมเนียมจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงชัด อ.พารา ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานสังเวยบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน สงกรานต์พาราจังหวัดอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี ละแวกสวนหลวงหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญบั้งไฟกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลปะถิ่นภูไทเอ้พลุใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดละแวกสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานพันธกิจจัดการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวสันต์ของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี อ.พาราอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่จำหน่ายผ้าพื้นประเทศ บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเตร็ดเตร่กับธานีใกล้ใกล้[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติมให้-หาดตำรา-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อก่อเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันนาลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนหลวงหนองเข้าใจศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือแกง ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว มณฑลเพื่อให้เป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครอุดรธานีได้ทำปรับปรุงหนองชัดขึ้นใหม่ เพราะถวายเป็นราชสักการะแด่บาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเติบใหญ่พระชนมวรรษครบ 5 รอบ โดยละแวกตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้บุษบาปขั้นหลายชนิดอร่ามมาก ทำสะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกพลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเบี่ยงทิศเหนือจะมีพระทำเนียบหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของบาท 1สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินสมัยนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนทั่วไปในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดตำแหน่งที่ตั้งเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางสระบัว เป็นสวนสาธารณะเพราะด้วยใช้ออกพลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปสระบัวตั้วอยู่ด้านในเขตอ.นครจังหวัดอุดรธานี ในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกพฤกษ์แต่งไว้อย่างสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์ปกติจังหวัดจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์มหาราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งพนมและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5บุรี(จังหวัดนครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-ลำน้ำชี-สายน้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-ลำน้ำพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ลำน้ำศึกสงคราม-ลำน้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,สกลนคร-แม่น้ำการศึก-ลำน้ำพุง-แควก่ำ) ที่เป็นอู่ต้นน้ำลำธารลำธารที่ยิ่งใหญ่ของภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าปราณีป่าที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อ.นายูง บุรีจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและกลุ่มพืชจัดเตรียมข่าวเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ เมืองจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีกลุ่มปกป้องสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว เมืองจังหวัดสกลนคร มีคณะปกป้องอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง บุรีอุดรธานี วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ประเทศ จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่เขตแหลมโนนยอดเยี่ยม ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(ทั่วถึงตำแหน่งที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี บุรีกาฬสินธุ์และภูมิประเทศอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี) ที่ท่องสัญจรล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเดินทางจันทร์เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพเขื่อนห้วยหลวง อ.ประเทศอุดรธานี สถานที่เอ้ทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูเท้า ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูบาทอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่เดือนศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลวิวรรธน์ราม อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเล่าเรียนและท่องตะลอนเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ปรึกษาคดี ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ทนายคดีอาญา ทนายคดีแพ่ง ทนายคดีแรงงาน ทนายคดีผู้บริโภค ทนายคดีครอบครัว ทนายคดีละเมิด ทนายนนทบุรี ทนายบางใหญ่ ทนายบางเลน ฟ้องคดี ว่าความ ติดตามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา ร่างพินัยกรรม

(โพสต์ฟรี บึงกาฬ) - ธุรกิจ งานสำนักบัญชี กฎหมาย 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 691 ครั้ง

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 5 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 575 ครั้ง

Hunter-Gaming สุดยอดผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 12 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

WALLPAPER วอลเปเปอร์ วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาม้วนละ วอลล์ติดผนังราคาถูก วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ วอลเปเปอร์ติดผนังpantip wdwall ม่านกะวอลล์

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 5 ก.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 262 ครั้ง

WDWALL วอลเปเปอร์ติดผนัง wallpaperติดผนัง วอลเปเปอร์ติดผนังราคาถูก ติดตั้งวอลเปเปอร์ สอบถาม 0892184986 ไอดีไลน์ jariya1188 วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอลเปเปอร์ติดผนังสวยๆ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 17 ก.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 293 ครั้ง

วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก pantip วอลเปเปอร์ติดผนังลายอิฐ วอลเปเปอร์ติดผนังลายอิฐแดง วอลเปเปอร์ติดผนังลายอิฐขาว วอลเปเปอร์ติดผนังลายไม้ ลายปูนเปลือย วอลเปเปอร์ติดผนังลายธรรมชาติ ภาพวิว สอบถาม 0892184986 ไอดีไลน์ jariya1188 วอลเปเปอร์ติดผนัง ราคาถูก ลายวอล

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 5 ก.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 283 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย ใบเลื่อยคาร์ไบด์, ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์, ดอกเร้าเตอร์คาร์ไบด์ และ บริการ ลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์, ลับคม ซ่อมและรับสั่งทำใบเลื่อยคาร์ไบด์ ใบคัตเตอร์ ดอกเร้าเตอร์ ใบวีคัต และใบมีดคาร์ไบด์และไฮสปี

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 12 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 22 ครั้ง

รับจำนำรถยนต์ค้างค่างวด ติดไฟแนนซ์ รถผ่อนยังไม่หมด รถไม่มีเล่ม รถป้ายแดง รถใหม่ รถค้างค่างวด

() - 24 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 26 ครั้ง

ufa9win เว็บเดิมพันออนไลน์ ชั้นนำของประเทศไทย

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 8 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 11 มี.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 42 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:13:46 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน